Patrocinadors
Volta motorbikes
Patrocinadors Tècnics
WAA Ultra Equipment
PowerBar
Altra Running
Projectes Futurs
PLANIFICAR NOUS PRESENTS
El moment present s'ha de viure intensament. Però per viure nous presents interessants, s'ha de treballar i planificar sempre el futur. Un projecte ambiciós no surt per casualitat: La feina, la previsió i l'estratègia a mig i llarg termini són fonamentals per poder viure instants molt especials més endavant.