Projecte Col·laboratiu: Compromís i Eficàcia

COL·LABORADORS

XCN

La XCN (Xarxa per a la Conservació de la Natura) és una organització constituïda per entitats ambientals i altres organitzacions compromeses en la promoció, la conservació i la gestió sostenible del patrimoni natural, així com els seus valors culturals i paisatgístics, mitjançant la custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya.

Els objectius bàsics de la XCN són:

  • Difondre la custòdia del territori i el voluntariat ambiental entre la ciutadania i d’altres agents públics i privats.
  • Oferir suport i serveis a les entitats ambientals que la composen i a la resta d’agents implicats en la custòdia del territori i el voluntariat ambiental (Institucions públiques, propietaris i usuaris de terrenys, empreses, universitats i centres de recerca).
  • Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agents implicats en la custòdia del territori i el voluntariat ambiental.

MÉS INFORMACIÓ

SELVANS

L’Associació SELVANS té com a missió la conservació del patrimoni forestal més singular i de més alt valor natural.

La seva acció es desenvolupa a través de quatre grans àrees: Preservació, Salut, Educació i Investigació.

Els seus projectes s’emmarquen bàsicament a Catalunya, encara que col·labora amb accions a diferents parts del món.

MÉS INFORMACIÓ

ALBERT

Aventurer i Emprenedor altament compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat.

Ha promogut diversos projectes d’aventura, divulgació i activació d’accions relacionades amb causes ambientals, i col·labora com a voluntari ambiental amb la XCN des de fa 5 anys.

El seu propòsit és participar i activar projectes que aportin consciència i actituts concretes de canvi, perquè tots puguem ser protagonistes de la solució més enllà de la queixa i la reivindicació.

MÉS INFORMACIÓ