De la inspiració a l’acció

COMPARTINT REFLEXIONS I APRENENTATGES

Una llarga trajectòria com aventurer i emprenedor m’han fet expert en la gestió de projectes ambiciosos.  M’he especialitzat en compartir conceptes i aprenentatges partint d’experiències molt intenses i autèntiques, viscudes en primera persona, per portar-les al camp del management i el lideratge personal i organitzacional.

Davant d’una realitat incerta i complexa, hem de trobar l’estabilitat en cadascun de nosaltres i en els nostres equips de treball, adoptant una actitud positiva i eficient en la gestió per aconseguir els objectius desitjats.

Serveis proposats

PRINCIPALS TEMES DE CONFERÈNCIES, TALLERS I EXPERIÈNCIES

MOTIVACIÓ/
LIDERATGE

• Compromís amb l’Objectiu

• L’Actitud és la Clau

• Lideratge d’Equips i Projectes

Sol·licitar Conferència

TRANSFORMACIÓ/
FUTUR

• Actituds clau per Liderar el Futur

• El Repte de la Transformació

• Gestió del Canvi i la Incertesa

Sol·licitar Conferència

SOSTENIBILITAT/
RESPONSABILITAT

• Lideratge Sostenible

• Sostenibilitat per ser més competitius

• Organització rendible i valuosa per a tothom

Sol·licitar Conferència

INNOVACIÓ/
APORTACIÓ DE VALOR

• Visió Estratègica

• Gestió del Talent

• Crear Oportunitats i Diferenciar-se

Sol·licitar Conferència

TALLERS

• LA GRAN AVENTURA DEL CANVI:

Taller per activar actituds positives i metodologies pràctiques davant la incertesa i la gestió del canvi.

• PASSIÓ PER L’OBJECTIU:

Taller per fomentar el lideratge positiu, la motivació i el Compromís amb l’objectiu i el treball en equip.

• L’ESTRATÈGIA ÉS LA CLAU:

Taller sobre elaboració de l’estratègia de projectes/empreses, connectant objectius i propòsits de l’organització amb els dels membres de l’equip que la formen.

• LIDERATGE SOSTENIBLE:

Taller per desenvolupar l’estratègia a partir d’un lideratge responsable i intel·ligent per a que les organitzacions siguin veritables agents de canvi cap a un futur més sostenible.

Sol·licitar Taller

SPEAKTACULAR

• Conferència teatralitzada d’Alt Impacte

compartida amb 3 Speakers.

Sol·licitar Speaktacular

ALGUNES DE LES EMPRESES I ORGANITZACIONS AMB LES QUE HA COL.LABORAT RECENTMENT