“La gran aventura de viure
per sentir-se viu”

Albert Bosch

Passió, superació, emoció, amistat i viure intensament…

L’ESPORT COM A MITJÀ, L’AVENTURA COM OBJECTIU

Entenc la vida com una gran aventura.  Un projecte apassionant que hem de viure intensament i liderar-lo amb responsabilitat, però que està ple de riscos, obstacles, incerteses i complexitats.  Les dificultats formen part del trajecte de la nostra existència, i hauríem de recórrer en positiu i no en negatiu, amb passió i no amb por, no veient-lo com un problema sinó com una gran oportunitat d’aprendre, créixer i descobrir nous llocs (exteriors i interiors) que aporten molt sentit a la nostra vida.

Per mi l’esport només és un mitjà per arribar al veritable objectiu: l’aventura.  Crec que aquest concepte és molt més complert que la pura pràctica esportiva, doncs comporta la concepció global d’un projecte, el seu disseny, la seva planificació i venda, la creació d’un equip, la logística, els plans de contingència,

un gran cost d’oportunitat, disposar del material i la tecnologia necessaris, saber comunicar-lo bé i, al final, assumir el risc necessari per executar-lo. Quan em van començar a anomenar aventurer hem feia certa vergonya i em semblava una falta de respecte en vers els grans exploradors i aventurers de la història que tant he llegit i admirat; però suposo que el meu currículum m’avala una mica i, al cap i a la fi, ja em sento molt còmode amb el concepte “aventura”, més enllà de la pura activitat física, com a metàfora perfecte per viure amb passió i reflexionar les actituds necessàries per avançar a la vida.

En aquest apartat trobareu contingut sempre relacionat amb activitats d’esport i aventura que crec interessants per compartir amb tots vosaltres.

Orbea, bicicleta,