Fageda centenària d’enorme valor

CAMPANYA “BOSC DE MILANY”

EL COMPROMÍS:

Adquirim el compromís de protegir aquest bosc madur en concret, convertint-lo en una “Gran Reserva Forestal” de 25 Hectàrees, i us convidem a fer-ho possible entre tots.

Fageda centenària situada en el pre-pirineu de Girona, entre les comarques de La Garrotxa i El Ripollès. Es tracta d’una de les fagedes més madures d’àmbit pirenaic, catalogada com a bosc singular, i projecte prioritari de l’Associació Selvans.

L’entitat responsable d’aquesta acció és l’Associació SELVANS, a través de la seva iniciativa “COMPENSA NATURA”.

Formes de Col·laboració
Aportació