Ecosistemes claus per a la vida

ELS BOSCOS

A nivell global només queden intactes el 20% dels boscos de la terra. Però l’agricultura intensiva, la urbanització, l’explotació forestal no sostenible, la mineria i d’altres factors, estan accelerant la seva desaparició.

Els boscos madurs acullen la major concentració de biodiversitat terrestre i generen multitud de serveis ecosistèmics vitals pels éssers que els habiten i pels humans del seu entorn proper o més allunyat (depuració d’aigua, qualitat de l’aire, reducció d’emissions, etc.). En general són una font clau de salut i benestar.

En un territori com Catalunya (exemple en un país desenvolupat), entre un 5 i un 10% del total de la superfície arborada correspon a boscos mínimament madurs d’alt valor ecològic que és urgent de preservar.

Són com l’equivalent al casc antic de les ciutats. Abans eren les zones més degradades de les metròpolis, i després vam descobrir que representaven l’essència i la personalitat bàsica de les zones urbanes; i que havíem de protegir-les totalment per la seva bellesa, la seva autenticitat i pel valor que aportaven a tota la ciutat. No se’ns acudiria desmuntar pedres de la catedral per a construir una urbanització a les afores o vendre-les a pes, veritat? Doncs amb els boscos madurs hauria de ser, com a mínim, el mateix concepte.

Protegir els boscos és clau per tenir una natura sana. I tenir una natura sana és clau per tenir una societat sana.