Fageda centenària d’enorme valor

CAMPANYA “BOSC DE MILANY”

COM FUNCIONA?

L’entitat Selvans té un acord de custòdia sobre el bosc signat amb els propietaris del terreny, a través del qual aquests es comprometen a no explotar-lo durant un termini mínim de 25 anys (renovable), a canvi del pagament dels drets de tala. D’aquesta forma el propietari obté un mínim rendiment del bosc, manté el seu actiu intacte, i contribueix a preservar un entorn d’alt valor natural.

“COMPENSA NATURA” es basa en el paràmetre “Ocupació del sol” com a primer indicador d’impacte d’una persona o organització sobre la biodiversitat, seguint el sistema europeu EMAS (Environment Eco-Management & Audit Sheme).

COMPENSA NATURA proposa una aportació adaptada a cada persona/organització, o una aportació que compensi els metres quadrats de superfície de natura ocupada per l’habitatge d’aquesta persona o les oficines/naus industrials d’aquesta organització. La superfície ocupada formava part de la natura, i al construir-hi mai més hi tornarà a créixer vida natural. La millor manera de compensar aquesta ocupació és protegir l’àrea equivalent en un bosc amb el màxim valor natural possible.

Cada aportació es gestiona dedicant un 88% directament a la preservació efectiva del bosc, i un 12% a l’estructura necessària per gestionar el projecte.

Cada bosc tindrà un cost diferent per preservació del m2. En aquest cas que ens afecta, el cost és de 1€/any per cada 100m2/any preservats (1 Cèntim/m2/any).

Formes de Col·laboració
Aportació